ข้อมูลอีซูซุเมโทร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
ข้อมูลก่อตั้ง อีซูซุเมโทร

บริษัท อีซูซุเมโทร จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ด้วยประสบการณ์มามากว่า 28 ปี ศูนย์บริการทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ สาขางามวงศ์วาน (สำนักงานใหญ่) สาขาหัวลำโพง สาขาชัยพฤกษ์ และสาขาราชพฤกษ์
ฝ่ายขายเปิดบริการทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30 - 18.00 น.
ฝ่ายบริการเปิดบริการ วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.


ผู้บริหาร อีซูซุเมโทร

อีซูซุ ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายรถอีซูซุ ชิ้นส่วนอะไหล่อีซูซุ
และซ่อมบำรุ่งรถอีซูซุ รวมทั้งวางแผนงาน

นายอรุณ ภาณุประภา

ประธานกรรมการ

นายสรคม ภาณุประภา

รองกรรมการผู้จัดการ

นางสาวพนิตา คงนคร

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/ผู้ช่วยประธานกรรมการ

ผู้จัดการ อีซูซุเมโทร

อีซูซุ ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายรถอีซูซุ ชิ้นส่วนอะไหล่อีซูซุ
และซ่อมบำรุ่งรถอีซูซุ รวมทั้งวางแผนงาน

นายพิชัย จตุราพิศพรชัย

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย

นางสาวสุวรรณี ต่อสกุล

สมุห์บัญชี

นายวิเชียร ศิลปกิจโกศล

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจบริการหลังการขาย

นายพงศ์พันธุ์ กนกอุดม

ผู้จัดการฝ่ายตลาด

นางสาวจิตติมา อุ่ยกสิวัฒนา

ผู้ช่วย ผจก.ทั่วไปฝ่ายธุรกิจบริการหลังการขายและอะไหล่

ผู้จัดการฝ่ายขาย อีซูซุเมโทร

อีซูซุ ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายรถอีซูซุ ชิ้นส่วนอะไหล่อีซูซุ
และซ่อมบำรุ่งรถอีซูซุ รวมทั้งวางแผนงาน

นายนิรุจน์ ตุลวรรธนะ

ผู้จัดการฝ่ายขายสาขางามวงศ์วาน

นายสุทธิรักษ์ ศศิวิมลรักษ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสาขาหัวลำโพง

นางสาวเกศิณี สัตยาอภิธาน

ผู้จัดการฝ่ายขายสาขาราชพฤกษ์

นายสุรเชษฐ์ เลาหวรวุฒิกุล

ผู้จัดการฝ่ายขายชัยพฤกษ์

นายนิกร อินกลัด

ผู้จัดการฝ่ายขายออนไลน์

ผู้จัดการฝ่ายศูนย์บริการ อีซูซุเมโทร

อีซูซุ ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายรถอีซูซุ ชิ้นส่วนอะไหล่อีซูซุ
และซ่อมบำรุ่งรถอีซูซุ รวมทั้งวางแผนงาน

นายจิรยุทธ์ ใจสว่าง

ผจก.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลังการขาย

นายณัฐกร วรศัลย์

ผู้จัดการอะไหล่

นายประสิทธิ์ กำลังวุฒิ

ผู้จัดการศูนย์บริการสาขางามวงศ์วาน

นายพรจิตร เครือแสง

ผู้จัดการศูนย์บริการสาขาหัวลำโพง

นายอำนาจ ธนนชัย

ผู้จัดการศูนย์บริการสาขาราชพฤกษ์

นายประภาส จันทร์รวม

ผู้จัดการศูนย์บริการสาขาชัยพฤกษ์

นายทนงค์ สงนุรักษ์

ผู้จัดการศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง

Mister M

Service

วิสัยทัศ ISUZU METRO

บริการด้วยหัวใจ ใส่ใจด้วยรอยยิ้ม